Terms of Sale

The Agreement has been written in the Turkish language. Any translation of this Agreement is done for local requirements and in the event of a dispute between the Turkish and any non-Turkish versions, the Turkish version of this Agreement shall govern.

SÖZLEŞME ŞARTLARI & SATIŞ KOŞULLARI

VERSİYON TARİHİ: 1 Ağustos 2016

1.KAPSAM & UYGULAMA

1.1 BU SATIŞ SÖZLEŞME ŞARTLARI (“SÖZLEŞME ŞARTLARI”); BU KOŞULLARIN YAYINLANDIĞI WEB SİTESİ ("SİTE") ÜZERİNDEN YAPILACAK SATIŞLARA İLİŞKİN TÜM TEKLİFLER, SATIŞLAR VE ÜRÜN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN DONANIM VE/VEYA YAZILIM DAHİL) (“ÜRÜNLER”) VEYA HİZMETLER (“HİZMETLER”) SATINALIMLARI İÇİN GEÇERLİDİR, KOŞULLARIN TARAFLARI: (A) BİZ, ZERDAVA TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("BİZ", "BİZE", "BİZİM" İFADELERİ DE AYNI BİÇİMDE ZERDAVA TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİ TEMSİL EDER): SATICI, (B) SİZ, SATIN ALAN ("SİZE" VE "SİZİN" İFADELERİ DE SATIN ALANI TEMSİL EDER).

1.2 TÜM SATINALIMLAR NİHAİDİR, İPTAL EDİLEMEZ VE PARA İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR, BU KONUDAKİ İSTİSNALAR İADE POLİTİKASI İÇİNDE AÇIKLANMIŞTIR

2. TEKLİF, BİLGİLENDİRME VE KABUL

2.1 Bu sitede yer alan veya söz edilen tüm fiyatlar, teklif istekleri ve tanımlar ürünlerin mevcut olmasına bağlıdır, bu veriler bir teklif niteliği taşımamaktadır ve siparişinizi kabul etmediğimiz sürece (sipariş kabulü aşağıda tanımlanmıştır) önceden bildirilmeden geri çekilebilir ve değiştirilebilir.

2.2 Sitede yer alan tüm kalemlerin mevcut olması için mümkün olan tüm çabayı göstermemize rağmen, tüm kalemlerin stoklarımızda mevcut olduğunu veya siparişinizi gönderdikten sonra hemen temin edileceğini garanti edemiyoruz. Gerçekleştirmemiz mümkün değilse siparişinizi (sorumluluğumuz olmadan) reddedebiliriz. Böylesi bir durumda ilgili kalem için yaptığınız ön ödemeler size iade edilecektir.

2.3 Tarafınızdan gönderilen bir sipariş bu sözleşme şartları çerçevesinde ürünlerimizi veya hizmetlerimizi satın almak için verdiğiniz bir teklif olarak kabul edilir ve bizim kabulümüze bağlıdır.

2.4 Bu kabulden önce siparişiniz için otomatik bir alındı e-postası oluşturulabilir. Böylesi bir otomatik alındı e-postasının resmi bir sipariş kabulü oluşturmadığını lütfen unutmayınız.

2.5 Siparişinizi sevk ederek/hizmeti başlatarak ve kredi kartıyla veya başka biçimde ödemenizi alarak bu teklifinizi kabul ettiğimizde siparişinize ilişkin kabulümüz geçerli olur ve sözleşme tamamlanmış olur ("Kabul").

2.6 Kabulden sonra makul bir süre boyunca aldığımız siparişlerin, alındı e-postalarının ve kabullerin kayıtlarını saklayabiliriz. Yazılı olarak talep ettiğinizde bu belgelerin kopyalarını size verebiliriz; bununla birlikte kendi kayıtlarınız için tüm bu belgelerin ve bu sözleşme şartlarının yazılı bir kopyasını almalısınız.

3. BEYANLARINIZ

3.1 Sipariş verirken bize sağlamış olduğunuz bilgilerin güncel, doğru ve siparişi gerçekleştirmek için yeterli olduğunu beyan etmiş olursunuz.

3.2 Hesap bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olması ve gerektikçe güncellenmesi ve böylesi bilgilerin (ve siteye erişmek ve/veya ürünleri satın almak için size verilen parolaların) yetkisiz kişilerin erişiminden korunması sizin sorumluluğunuzdadır.

3.3 Aksine bir anlaşma olmadıkça veya ilgili kanunlar gerektirmedikçe ürünler ve hizmetler için sağlanan garantiler sizi yalnızca bir kullanıcı olarak tanımlar, Ürünlerin veya Hizmetlerin satıcısı olarak tanımlamaz.

3.4 Yazılı onayımız olmadan bizim veya bir Ürün imalatçısının, lisans sahibinin veya tedarikçisinin herhangi bir garantisi, taahhüdü veya sorumluluğu bulunduğu varsayılamaz.

4. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI (NOT: SİPARİŞİNİZİ KABUL EDENE KADAR FİYATLARI TEYİT EDEMEYİZ)

4.1 Ürünler veya Hizmetler için ödenecek fiyatlar, aksine bir anlaşma olmadığı sürece sevkiyat veya teslimat anında geçerli olan fiyatlardır. Fiyatlar Sitede veya sipariş alındısında belirtilmiş olabilir, ancak ihtilaf durumunda geçerli fiyatlar kabulümüzdeki fiyatlardır.

4.2 Kabulümüzden önce her zaman indirimleri geri çekme ve/veya malzeme maliyetleri, taşıma, işçilik veya artan eklenen vergiler, gümrükler, resimler, harçlar veya döviz kurlarındaki değişiklikler gibi maliyet artıran faktörler (sınırlama olmaksızın) ortaya çıktığında fiyatları gözden geçirme hakkımız saklıdır. Ayrıca ürün sevkiyatından önce fiyatlandırmada veya Ürün tanımlarında yapılan hatalarla ilgili sizi bilgilendirme hakkımızı da saklı tutuyoruz. Böyle bir durumda siparişin gerçekleşmesini isterseniz ürün veya hizmet değiştirilen tanıma veya düzeltilen fiyata uygun olacağını da kabul etmiş oluyorsunuz.

4.3 Teslimat yaptığımız yerler Site'de listelenmiştir ("Bölge"). Aksi belirtilmediği sürece, belirlenen fiyatlar şunlardır

4.3.1 bölge sınırları dahilinde üzerinde anlaşılan teslimat noktasına kadar yapılacak nakliye ve taşıma ücretleri bu fiyatlara dahil değildir (ücretler Site'de mevcuttur); ve

4.3.2 ödenecek fiyata eklenmesi gereken KDV ve diğer vergiler ve harçlar (uygulanan yerlerde) da yine bu fiyatlara dahil değildir;

Satın alma sipari��inizi bize gönderdiğinizde sitede belirtilen vergiler, nakliye veya taşıma masrafları gibi masrafları da ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

4.4 Ödeme teslimattan önce ve sitede belirtilen yöntemlerle yapılacaktır (önceden kabul etmediğimiz hiçbir ödeme biçimiyle ödeme yapılamaz).

4.5 Eksik teslimat veya hasar konusunda şikayetler olsa bile ödeme bu Sözleşme Şartları'nın veya Site'nin herhangi bir yerinde aksi belirtilmedikçe eksiksiz olarak yapılacaktır.

4.6 Ürün sevk edildiğinde veya hizmete başlandığında kredi kartınızdan veya ATM kartınızdan para çekilecektir. Kabulden önce kredi kartınızı veya ATM kartınızı sorgulama hakkımızı saklı tutarız.

4.7 Ödeme için fatura kesildiğinde ilgili fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödenmelidir. Herhangi bir borçlu olunan tutarı vadesi geldiğinde ödemezseniz o gün itibarıyla ödenmemiş tüm faturalarınız için ihtar gönderebilir ve tüm borçlarınızı hemen tahsil edebiliriz.

4.8 Yazılı onayımız olmadan hiçbir ödemede mahsuplaştırma yapılamaz. Ödeme vadesi geçtikten sonra herhangi bir ürün sizin mülkiyetinize geçmemiş olsa dahi Ürünler'in fiyatı konusunda yasal işlem başlatabiliriz.

4.9 Size verilen krediler istendiğinde değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Vadesi geçen ödemelerde, ödemenin vadesinin geçtiği günden ödemenin tamamının bize ulaşacağı güne kadar günlük olarak yasal en yüksek oranda bir faiz işletilebilir (mahkeme kararından önce veya sonra). Vadesi geçen tutarları tahsil etmek için harcayacağımız ufak masrafların tazminini de sizden isteyebiliriz.

5. FESİH

5.1 İflasınız istenirse, konkordato ilan ederseniz veya sizden alacakların tahsil edilmesine ilişkin bir mahkeme kararı alınırsa borçlarınızı vadesinde ödeyemeyeceğinizi düşünmek için bir nedenimiz olursa; veya vade tarihinde borç tutarını ödeyemez veya bu sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal ederseniz diğer haklarımız mahfuz olmak üzere:-

5.1.1 Nakledilmekte olan ürünlerin nakliyesini durdurabilir; ve/veya

5.1.2 ilerideki ürün teslimatlarını askıya alabilir; ve/veya

5.1.3 Hizmetlerin sağlanmasını askıya alabilir; ve/veya

5.1.4 yazılı olarak size bildirerek siparişini iptal edebilir ve sizinle bizim aramızdaki tüm sözleşmeleri feshedebiliriz.

6. TESLİMAT VE RİSK

6.1 Sitede, herhangi bir sipariş alındısında, kabulde veya herhangi bir yerde belirtilen teslimat zaman çizelgeleri/tarihleri yalnızca tahminidir. Bu zaman çizelgelerine ve tarihlere uymak için tüm imkanlarımızı kullansak da ürünleri belirtilen tarihlerde teslim etmek ve/veya hizmetleri belirtilen tarihlerde başlatmak konusunda bir taahhüt veremeyiz ve gecikmeler veya hatalar nedeniyle sorumlu tutulamayız.

6.2 Teslimat, Bölge içinde olan ve tarafınızdan bildirilen geçerli bir adrese yapılacaktır ("Teslimat Adresi"). Gönderdiğimiz alındılarda ve hata veya eksiklikler varsa bize bildirmeniz gereklidir. tarafınızdan sipariş verildikten sonra teslimat adresi değiştirilirse ortaya çıkacak ek masrafları sizden talep etme hakkımızı saklı tutarız.

6.3 Bu sözleşme şartları uyarınca sevk edilen ürünleri teslim almayı reddederseniz veya teslim alamazsanız ürünlerin kaybolması ve hasar görmesine ilişkin riskler size ait olur ve diğer haklarımız mahfuz olmak üzere:-

6.3.1 Teslim edilen ürünler veya hizmetler için hemen ödeme isteyebilir ve riski size ait olmak üzere ürünleri uygun gördüğümüz biçimde yeniden sevk edebilir veya saklayabiliriz;

6.3.2 Teslimatı reddetmeniz veya teslim almadaki hatalarınız yüzünden ortaya çıkan ürün depolama ve diğer tüm masrafları ödemek için sizi sorumlu tutabilir;

6.3.3 Teslimat için anlaştığımız tarihten itibaren 30 gün içinde ürünleri istediğimiz biçimde elden çıkarabilir ve bize olan borcunuzun bakiyesine mahsuben satabiliriz.

6.4 Bir tüketici olarak ilgili kanunların size verdiği haklar hariç, eksik teslimat nedeniyle ürünün tamamını veya bir kısmını reddetme hakkınız yoktur ve ilgili faturanın veya teslimatın en geç alınma tarihinden itibaren 7 gün içinde şikayetiniz bize yazılı olarak bildirmediğiniz takdirde eksik teslimat durumunda veya hiç teslimat yapılmaması durumunda tam ödeme yapmanız gerekir, 7 gün içinde bildirirseniz fiili teslimat miktarı kadar ödeme yapmalısınız.

6.5 Ürünleri birden çok grup olarak (yani taksit taksit) teslim ettiğimizde her grup ayrı bir sözleşme sayılır ve bir veya birden çok gruptaki hatalar sözleşmenin tamamını geçersiz kılmaz veya sonraki grupları iptal etmez.

6.6 Bu sözleşme şartları içinde aksi belirtilmediği takdirde ürünlerin kaybolma veya hasar görme riskinin sorumluluğu teslimatta veya sizin tasarrufunuza geçtiğinde veya sizin tarafınızdan belirlenen bir nakliyecinin tasarrufuna geçtiğinde (bu durumlarda hangisi önce gerçekleşirse o geçerlidir) size geçer.

7. RET, HASAR VEYA NAKLİYEDE KAYBOLMA

7.1 Yukarıda açıklanan durumlar veya ilgili herhangi bir iade politikasına uygun durumlar haricinde ve ilgili kanunların size verdiği haklar haricinde aşağıdaki şartlar geçerlidir:

7.1.1 Aşağıdaki sözleşme şartları haricinde ürünlerin ve hizmetleri reddetme hakkınız yoktur ve bu durumlarda biz sorumlu tutulamayız:

(a) Ürünün teslim alınmasından sonra 5 iş günü içinde bize bildirilen nakliye sırasında hasar gören veya kaybolan ürünler (ürünlerin bizim tarafımızdan veya bizim adımıza taşınması durumunda);

(b) Ürünün teslim alınmasından sonra 30 gün içinde bize yazılı olarak bildirilen hatalı ürünler (sizin sebep olduğunuz veya ihmaliniz yüzünden oluşan hatalar hariç).

(c) Hatanın ortaya çıkmasından itibaren 5 gün içinde bize yazılı olarak bildirilen hatalı hizmetler (sizin sebep olduğunuz veya ihmaliniz yüzünden oluşan hatalar hariç).

7.1.2 Ürünlerin yanlış biçimde kurulması nedeniyle oluşan hasarlardan veya zararlardan dolayı sorumlu tutulamayız; ürünlerin başka hasarlı, uygun olmayan veya yanlış kurulmuş ekipmanlarla birlikte kullanımından doğan hasar ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamayız; ihmaliniz veya yanlış kullanım veya üreticinin spesifikasyonlarına veya talimatlarına uygun olmayan kullanımdan dolayı sorumlu tutulamayız.

7.1.3 Ürün veya hizmetlerimizde teslimat eksikliği, teslimat hatası, hata veya hasar varsa aşağıdaki seçeneklere sahip olursunuz:

(a) (ürün eksikliği veya hiç teslimat yapılmaması durumunda) eksik teslimat veya gerçekleşmeyen teslimat telafi edilir ve/veya

(b) hizmette bir başarısızlık veya eksik performans gösterilmesi durumunda hatalı veya eksik performans telafi edilir; ve/veya

(c) Hasar varsa veya üründe hata(lar) mevcutsa ilgili iade politikası maddesine göre:

(i) Ürün iade etmenizden sonra ürün değiştirilir veya onarılır; veya;;

(ii) Hasarlı veya hatalı ürünün fiyatı kadar geri ödeme yapılır.

8. YAZILIM

8.1 Satılmakta olan ürün yazılım ise veya yazılım içeriyorsa ("Yazılım") bizim veya ilgili lisansör/hak sahibi tarafından lisanslanır ve ilgili ürün veya yazılıma ilişkin lisans anlaşmasına veya diğer lisans koşullarına ("Lisans Koşulları") tabidir. Ek olarak:

8.1.1 (i) Lisans koşullarında izin verilmiyorsa veya (ii) yürürlükteki yasaların, yasal olarak sözleşmeden dışlanamayan bu tür bir hakkı özellikle veriyor olması dışında, bu yazılım kopyalanamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez, isteyenlerin erişimine açılamaz, dağıtılamaz, çeşitlendirilemez, değiştirilemez, parçalara ayrılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, programlama kodlarına erişmek üzere makine dilinden yüksek düzeyli bir dile dönüştürülemez veya başka bir yazılımla birleştirilemez.

8.1.2 Lisans koşullarında aksi belirtilmediği sürece, yazılım paketi açılmışsa, lisans damgası hasar görmüşse ve/veya yazılım kullanılmışsa bu koşullar ve ilgili iade politikası doğrultusunda yazılım iade edilemez veya yazılım için para iadesi istenemez.

8.1.3 Yazılı olarak açıkladığımız koşullarda veya ilgili lisans koşullarında özellikle belirtilmiş olması dışında yazılım 'olduğu gibi' satılır; kalitesi, amaca uygunluğu, performansı veya tanıma uygunluğu konusunda bir garanti, koşul veya şart mevcut değildir ve ayrıca yazılım kurulumu, konfigürasyonu veya hata düzeltme konusunda bir garanti verilmez. Yazılım üreticisi, lisansörü veya satıcısı karşısındaki haklarınızı belirlemek için lisans koşullarına bakmanız önerilir.

8.1.4 Lisanslar satın alındığı tarih itibari ile 1(bir) yıl içerisinde aktive edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde geçerliliğini yitirecektir. Aktive edilmeyen lisanslar iade politikası doğrultusunda iade edilemez veya yazılım için para iadesi istenemez.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLARI

9.1 OLASI HASARLAR KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLMİŞ VEYA TAVSİYEDE BULUNULMUŞ OLSA DA VEYA BU KOŞULLARLA SAĞLANAN ÇÖZÜMLER ESAS AMACINI YERİNE GETİREMESE DE, YASAL OLARAK İZİN VERİLEN AZAMİ MİKTARDA (1) BİZİM TÜM SORUMLULUĞUMUZ (SÖZLEŞME İHLALİ, HİLE VEYA BAŞKA BİR YASAL DURUMDA) HİÇBİR DURUMDA SİPARİŞ ETTİĞİNİZ VE ZARARLA EN YAKINDAN İLGİLİ ÜRÜNÜN MALİYETİNİ AŞAMAZ VE (2) ÖZEL, BEKLENMEYEN, DOLAYLI VEYA SONRADAN OLUŞAN HASARLARDAN, KAYBEDİLEN KÂRDAN, KAYBEDİLEN HASILATTAN VEYA ZARARI KARŞILAMA MALİYETİNDEN SORUMLU TUTULAMAYIZ.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARI

10.1 Sizin (veya temsilcinizin) özel gereksinimleriniz veya şartnameleriniz doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmemiz veya ürünlerimizde değişiklik yapmamız nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü tarafların özel mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya ihlal ettiğinin iddia edilmesi durumunda ortaya çıkan veya bize yönlendirilen tüm sorumluluklar, talepler ve ortaya çıkacak tüm masraflar için bize kefil olmuş sayılırsınız ve bizi tazmin etmekle yükümlüsünüz.

10.2 Lisans sözleşmesinde veya başka bir yerde özellikle belirtilmediği sürece kanunların izin verdiği çerçevede ürünlerin veya hizmetlerin üçüncü tarafların mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya ihlal ettiğinin iddia edilmesi durumunda size karşı bir sorumluluğumuz olmayacaktır. Ürün patent, telif hakkı, veri tabanı hakkı, kayıtlı tasarım, ticari marka veya üçüncü tarafların başka bir hakkına tâbi ise ilgili ürün üreticisinin ve/veya lisansörün/sahibin koşulları geçerli olacaktır. Size sadece, sahip oldukça bu tür hak ve unvanları aktarmakla yükümlü olacağız.

11. GENEL “OLDUĞU GİBİ” GARANTİSİ ÜRÜNÜN ÜRETİCİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MÜNFERİT GARANTİDEN BAĞIMSIZDIR;

11.1 Sitedeki tüm ürün spesifikasyonları, resimleri, çizimleri, özel bilgileri, boyutları, performans verileri ve diğer bilgileri ürünün genel bir resmini çizmek amacıyla bizim tarafımızdan kullanıma sunulmuştur ve ürünün bu bilgilere tam olarak uyacağı konusunda bir garanti oluşturmaz. Bu bağlamda ürünün sağlayacaklarını ve haklarınızı belirlemek için üreticinin spesifikasyonlarına ve garanti dokümantasyonlarına başvurmalısınız.

11.2 Üreticinin, lisansörün veya tedarikçinin ürün ile birlikte sağladığı garantilere sahip olacaksınız ve bu bağlamda ürünle birlikte sunulan ilgili dokümantasyona başvurmalısınız. (eğer mevcutsa, teslim edilen hatalı ürünlerin değiştirilmesi veya onarılması konusunda bir iade politikası gerekli prosedürleri belirleyebilir.)

11.3 Hatalı olduğu tespit edilen ürünlerin veya bunlara ait parçaların onarılması veya değiştirilmesi konusundaki haklarınız (aksini gösteren bir anlaşma yoksa) aşağıdaki durumlarda geçersiz olacaktır:

11.3.1 Üretici, biz veya yetkili satıcı dışında kişiler tarafından onarılan veya değiştirilen ürünler; ve/veya

11.3.2 teslim edildikten sonra hataları ayrıntılı biçimde tarif eden bir yazıyla birlikte 30 gün içinde iade edilmeyen hatalı ürün veya ürünler; ve/veya

11.3.3 Yanlış kullanım, uygun olmayan kullanım veya depolama veya bakım veya kurulum veya üreticinin talimatlarına uygun çalışmama veya teslim edilen ürünlerle bağlantılı diğer ürünlerin talimatlarına uyulmaması nedeniyle (kısmen veya tamamen) zarar gören ürünler.

11.4 MADDEDE AÇIKLANAN DURUMLAR DIŞINDA, HİÇ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMUYORUZ VE SINIRLAMA OLMAKSIZIN, ZIMNİ TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME (YASALLIK) GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ VE BEYANLARI REDDEDİYORUZ. YASAL ÇARELERİNİZ YALNIZCA BU SÖZLEŞME ŞARTLARIYLA SINIRLIDIR.

12. ONAYLAR, GÜMRÜK VERGİLERİ & İHRACAT

12.1 Ürünlerin tarafınızdan satın alınması, taşınması veya kullanılması için bir lisans veya hükümetin veya başka bir otoritenin onayı gerekiyorsa bu onayı veya lisansı kendiniz almalı ve talep edersek bize bu konuda delil göstermelisiniz. Gerekli onayı veya lisansı alamamanız ödemeyi durdurma veya erteleme hakkı vermeyecektir. Böyle bir hata nedeniyle tarafımızdan yapılacak ek masraflar ve giderler sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

12.2 Bu sözleşme şartları çerçevesinde size satılan veya lisanslanan ürünler bölgedeki veya teslimatın yapılacağı veya ürünün/hizmetin kullanılacağı bölgedeki ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine tâbi olacaktır. Bu yasalara uymak ve yasaları çiğnememek sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

12.3 Avrupa Ekonomik Alanı'na (EEA) dışarıdan giren ve belirli bir değerin üstündeki kalemler gümrük vergisine tâbi olacaktır (örneğin tutarların kişisel ithalat sınırınızı aştığı durumlarda). Ürün belirlediğiniz hedefe ulaştığında gümrük vergisi, ithalat harçları veya vergileri ödemeniz gerekebilir. Gümrükten çekmede ortaya çıkan böylesi ek masraflar veya ithalat harçları veya vergileri, bu masrafları kontrol edemediğimiz için sizin sorumluluğunuzdadır. Gümrük rejimi ve harçları konusunda daha fazla bilgi için ilgili mercideki yerel gümrük müdürlüğü ile irtibat kurmalısınız.

13. NOTLAR

13.1 Sözleşmemize ilişkin tebliğ veya diğer yazışmalar elden teslim, ödemeli posta, faks veya e-posta yoluyla bir tarafın yazılı olarak diğer tarafa bildirdiği en son adres ve irtibat noktasına gönderilebilir. Ayrıca yasalar tarafından tanımlanan yasal işlemler için de bu adres kullanılacaktır. Yukarıda tanımlanan müşteri siparişi iptalleri haricinde tebliğlerin veya yazışmaların (adres doğru olduğu sürece) aşağıdaki sürede tarafınızdan alındığı kabul edilecektir:

13.1.1 Elden teslim edildiyse ilgili adrese teslim edildiği gün (veya iş günü değilse sonraki ilk iş günü);

13.1.2 Posta ile gönderildiyse postalama tarihinden itibaren 5 iş günü içinde;

13.1.3 Faksla gönderildiyse başarılı iletim irtibat raporu ile kanıtlanan tarihte (veya iş günü değilse sonraki ilk iş günü).

13.1.4 E-posta ile gönderildiyse (i) alıcının e-postayı aldığına dair teyit geldiğinde; (ii) gönderene alıcının e-postayı başarıyla aldığına veya açtığına dair otomatik mesaj geldiğinde; veya (iii) gönderene iletimin başarısız olduğuna dair bir bildirim gelmezse iletimden itibaren 48 saat geçtiğinde (hangisi önce olursa).

14. KİŞİSEL BİLGİLER VE KİŞİSEL GİZLİLİĞİNİZ

14.1 İlgili veri koruma yasalarına uymayı ve sizi kişisel olarak tanımlayan veya bu amaçla kullanılabilecek bilgileri ("Kişisel Bilgiler") adresindeki gizlilik politikamızın (" Gizlilik Politikası") belirlediği çerçeve dışında kullanmamayı taahhüt ediyoruz. Siparişinizle ilişkili olarak kişisel bilgilerinizi bize ilettiğinizde bu kişisel bilgilerin gizlilik bildirimimiz çerçevesinde siparişinizin tamamlanması için kullanılmasına izin vermiş olursunuz.

14.2 Bize vermiş olduğunuz siparişlerin güvenliğini sağlamak için:

14.2.1 Güvenli sunucu yazılımımız kredi kartı ve ATM kartı numaranız, adınız ve adresiniz de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerinizi şifreler. Bu, girdiğiniz karakterlerin kod parçalarına dönüştürüldüğü ve internet üzerinden güvenli biçimde iletildiği anlamına gelir.

15. GENEL

15.1 Bu sözleşme şartları kapsamında belirlenmiş haklarınızı devredemez, başkasına bırakamaz, başkasının hesabına geçiremez veya vakfedemez veya devretmiş, başkasına bırakmış, başkasının hesabına geçirmiş ve vakfetmiş gibi görünemezsiniz. Her tür sözde devir işlemi hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

15.2Doğal afetler, savaş, terör, ayaklanma, iç savaş, hükümet önlemi, patlama, yangın, sel, fırtına, kaza, grev, lokavt, sendika-işveren uyuşmazlığı veya işçi kargaşası, fabrikanın veya makinelerin zarar görmesi, güç kaynağında veya internet iletişiminde kesinti, malzeme eksikliği gibi ama bunlarla sınırlı olmayan, kontrol edemediğimiz şartlar dolayısıyla engellenir, alı konur veya geciktirilirsek, bunun doğrudan veya dolaylı sonuçları nedeniyle ortaya çıkan hasar veya zarar yüzünden sorumlu tutulamayız ve sözleşmeyi ihlal etmiş sayılamayız ve böylesi bir durumda siparişinizi iptal etmeyi ve yapılan ödemeleri iade etmeyi seçebiliriz.

15.3 Bu sözleşme şartları, aramızda daha önceden mevcut sözlü veya yazılı, açık veya örtük tüm sözleşmeleri ve anlaşmaları ve çalışma düzenlemelerini geçersiz kılar ve hepsinin yerini alır. Bu sözleşme şartları, ticaret, gümrük veya iş ilişkileri içinde yer alan veya herhangi bir yerde bunlara ilişkin olan veya bunların gerektirdiği diğer her tür özel şart veya koşula göre üstün ve önceliklidir. Bu sözleşme şartlarıyla çelişen tüm sözde koşullar ve şartlar yasalar izin verdiği sürece geçersizdir. İlgili yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, gelecekte etkin olacak biçimde size yazılı olarak bildirerek değiştirme hakkımız saklıdır kabul ettiğimiz ama henüz tamamlamadığımız siparişler için bu sözleşme şartlarının değişikliklerini yazılı olarak reddetme hakkınız saklıdır.

15.4 Sözleşme, taraflarının bu sözleşme şartlarının gerçekleşmesi için göstereceği hiçbir mazeret, çekinme, gecikme veya müsamaha veya tarafların diğerine zaman tanıması bu hakları kısıtlamaz veya bu haklara zarar vermez.

15.5 Yazılı olmadıkça ve bizim tarafımızdan imzalanmadıkça bu sözleşme şartlarındaki hiçbir koşuldan veya şarttan feragat etme geçerlilik kazanmaz. Herhangi bir sözleşme şartının ihlaline ilişkin hiçbir feragat başka koşulların ihlali için temel oluşturmaz.

15.6 Herhangi bir nedenle bizim tarafımızdan veya yetkili bir mahkeme tarafından bu sözleşme şartlarının herhangi bir maddesinin veya bölümünün geçerli yasalar uyarınca yasa dışı, uygulanamaz veya geçersiz olduğu belirlenirse:

15.6.1 Bu Sözleşme Şartları, bu tür bir belirleme veya bulgunun herhangi bir uygulamasının bulunmadığı diğer yargı alanlarında olumsuz etkilenmeyecektir; ve

15.6.2 ilgili yargı alanında, geri kalan sözleşme şartları (yasaların izin verdiği ölçüde) tam anlamıyla geçerli ve yürürlükte olacaktır.

16. UYGULANACAK YASA

16.1 Bu Sözleşme Şartları'nın yapısal geçerliliğine ve performansına Türkiye Cumhuriyeti Yasaları tarafından hükmedilecek ve herhangi bir ihtilaftan kaynaklanan yasal kovuşturmalar olması durumunda, taraflar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri'nin münhasır yargı hak ve yetkilerine tabi olacaktır;

16.2 İhtilafların çözülmesi için gerçekleştirilecek prosedürler ve işlemler Türkçe yapılacaktır.

Choose your country or region.